www.eusound.org
contact@eusound.org 

ESDANEWS

Ulf Östling, Chairman of the SSES, the Swedish Sound Engineers Society provides an update on their activities. It is particularly interesting that in addition to neighbouring rights issues, the current SSES priority is focussed upon the quality of CD masters as they are processed at mastering houses.

Swedish Studio Engineers Society, SSES är en organisation för yrkesverksamma ljudtekniker och producenter som arbetar med musikinspelning, broadcast, mastering och film. SSES grundades 1985 och har för nävarande 116 medlemmar.

Föreningens syfte är att organisera studiotekniker, producenter och sound directors från hela Sverige. SSES sammankomster syftar till att öka kunskaperna om ny teknik, alternativa arbetsmetoder och annat som berör vår yrkesroll, både inom teknik och rent juridiska frågor. Samtidigt är föreningen ett forum som besitter stora kunskaper inom sitt intresseområde.

Från och med år 2000 har SSES även påbörjat ett samarbete med SLURP, Svenska Ljudreklam Producenter för att kunna inkludera dessa medlemmar som en separat sektion inom SSES. SSES anordnar även teknikträffar där vi bland annat diskuterar och presenterar nya landvinningar i samarbete med svenska distributörer.

SSES har under året redovisat det pågående arbetet med, och undersökningen av upphovsrättsliga frågor, ett arbete som SSES delar med de olika internationella organisationerna som man har samarbete med. Engelska MPG (Music Producers Guild) och tyska VDT (Verband Deutscher Tonmeister) är två exempel på dessa samarbets-partners.

En hörnsten i dessa frågor är begreppet Sound Director, vilket är en mer precis benämning av Ljudskapande Producent/ tekniker (en producent eller tekniker som i samförstånd med artisten skapat en total ljudbild, en ljudbild som kan anses vara lika viktig för en produktion som själva låtskrivaren, artisten och t extförfattaren).

SSES har tillsatt en konsult i dessa upphovsrättsfrågor och även initierat ett rättsutlåtande från professor Jan Rosén i dessa frågor. SSES har löpande diskussioner i denna fråga med svenska organisationer såsom STIM, SAMI och IFPI. Resultatet av dessa diskussioner kommer även att fortlöpande redovisas för den europeiska organisationen ESDA, European Sound Director Association, där SSES Johan Ekelund är vice ordförande.

Digitalgruppen är en arbetsgrupp inom SSES som har haft möten med olika berörda parter inom branschen för att diskutera problem som kan uppstå vid framställning av CD-skivor. SSES hoppas i och med detta få bättre insikt i problemen och att om möjligt kunna påverka så att kvaliteten på CD-skivan förbättras eller att man åtminstone bibehåller kvaliteten som finns på den master som lämnats till pressning. Ambitionen med detta är att skapa en bättre dialog mellan ljudkreatörerna inom SSES och CD-presserierna.

För mer information besök SSES på Internet: http://www.sses.org

< Back to News index | English translation of this article